Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej Vsi je dobrovoľnou organizáciou ktorá združuje včelárov alebo ľudí so záujmom o včelárstvo v svojej územnej pôsobnosti.

Mapa_vcely_hran

História

Oficiálne organizované včelárstvo v Zamagurí existovalo hneď po II. svetovej vojne pod vedením Jána Kiliana s názvom Okresné včelárske združenie. Aktiity tohto združenia sa obnovili v roku 1954. Iniciátorom obnovy Okresného včelárskeho združenia bol pán Ján Gemza, ktorý sa stal predsedom, a Michal Eliáš, ktorý bol tajomníkom.

Po zrušení okresu vznikla v Spišskej Starej Vsi základná organizácia Slovenského zväzu včelárov združujúca včelárov z celého Zamaguria. Dlhoročným predsedom bol pán Ján Gemza st., tajomníkom pán Eliáš a následne pán Július Dlugolinský a pokladníkom pán Ondrej Rajtár. Pod vedením Jána Čarnogurského pri nej fungoval krúžok mladých včelárov. V období najväčšieho rozmachu základnej organizácie na prelome 80. a 90. rokov obhospodarovalo 94 chovateľov 1 500 včelstiev. 

Súčasnosť

V súčasnosti základná organizácia SZV združuje 43 chovateľov včiel z okresu Kežmarok. Chovatelia spolu obhospodarujú 633 včelstiev. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov má sídlo v Spišskej Starej Vsi. Július Dlugolinský má spôsobilosť na výkon funkcie učiteľ včelárstva – všeobecné včelárenie a chov včelích matiek. V organizácii pôsobia 3 úradní asistenti veterinárneho lekára. V jednotlivých obciach sa nachádzajú dôverníci, ktorí sprostredkúvajú kontakt medzi výborom a radovými členmi.

Naši členovia

Priezvisko a meno Bydlisko
Bachleda Peter Matiašovce
Baka Jakub Spišské Hanušovce
Bolcár Jaroslav Spišská Stará Ves
Čarnogurský Ján Malá Franková
Čarnogurský Peter Hranovnica
Danko Štefan Červený Kláštor
Dlugolinský Július Spišská Stará Ves
Dlhý Pavol Spišská Stará Ves
Drienovský Jaroslav Spišská Stará Ves
Dziak Miroslav Jezersko
Džima Peter Matiašovce
Frankovský Štefan Spišské Hanušovce
Furcoň Ján ml. Matiašovce
Furcoň Ján st. Matiašovce
Gallovič Jozef Lechnica
Gancaršík Cyril Poprad
Gemza Ján Spišské Hanušovce
Gemzová Jozefína Malá Franková
Grainda Pavol Spišské Hanušovce
Grivalský Jozef ml. Spišské Hanušovce
Grivalský Jozef st. Spišské Hanušovce
Imrich Jozef Spišská Stará Ves
Kapolka František Spišské Hanušovce
Komiňák Milan Matiašovce
Kozub Daniel Majere
Krempaský Martin Spišská Stará Ves
Krempaský Tomáš. Malá Franková
Kuchta Andrej Matiašovce
Novotný Štefan Spišská Stará Ves
Pisarčík Jozef Reľov
Pisarčík Jozef Spišská Stará ves
Semančík Ján Matiašovce
Skrinský Marek Veľká Franková
Soja Pavel Matiašovce
Soľus Ján. Matiašovce
Soľus Ján. Matiašovce
Stachová Elena Spišská Belá
Švienta Zuzana Spišská Stará Ves
Švienty Martin Spišská Stará Ves
Švienty Matúš Spišská Stará Ves
Švienty Michal Spišská Stará Ves
Švienty Tomáš Spišská Stará Ves
Tisoň Ladislav Spišská Stará Ves
Žlkovan Radoslav Dolný Smokovec

Rozdelenie počtu včelstiev k 31.10.2023 podľa katastrálnych území

Katastrálne územie Počet včelstiev
Havka 39
Hranovnica 18
Jezersko 20
Lechnica 48
Ľubica 15
Machalovce 6
Majere 9
Malá Frankova 69
Matiašovce 74
Reľov 1
Spišská Stará Ves 222
Spišské Hanušovce 66
Tatranská Lomnica 4
Veľká Franková 37
Zálesie 5
Spolu 633