Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Slovenský zväz včelárov Spišská Stará Ves

Orgány základnej organizácie

Výkonný výbor

Ing. Štefan Danko

Ing. Štefan Danko

Predseda

Ing. Ján Gemza

Ing. Ján Gemza

Pokladník

Revízna komisia