Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Držitelia osvedčenia Slovenský med

Držitelia osvedčenia o akosti medu v našej organizácii sú:

Med vyrábaný majiteľmi osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre, zodpovedá zväzovej norme kvality a akosti číslo 1/2006. Majiteľ osvedčenia pri ošetrovaní včiel, získaní, skladovaní a balení medu dodržuje zásady správnej výrobnej poľnohospodárskej praxe, preto má právo na označenie svojho medu používať označenie

                                                 Slovenský med

a používať ochrannú známku číslo 214 649 priemyselného vzoru – Slovenský med, zapísanú Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok, na vlastníka Slovenský zväz včelárov.

Zoznam všetkých držiteľov osvedčenia o akosti medu si môžete prečítať na na tomto odkaze 

Recommended Posts