Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Rok 2023

Výbor SZV v Spišskej Starej Vsi predložil 7.2.2023 na sekretariát SZV na základe žiadosti členov prílohu č. 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na včelársky rok 2022/2023. Žiadosť si môžete pozrieť po rozkliknutí tlačidla.