Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Dotácie

Rok 2024

Výbor SZV v Spišskej Starej Vsi predložil 21.5.2024 na sekretariát SZV na základe žiadosti členov prílohu č. 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na včelársky rok 2023/2024. Žiadosť si môžete pozrieť po rozkliknutí tlačidla.

Rok 2023

Výbor SZV v Spišskej Starej Vsi predložil 7.2.2023 na sekretariát SZV na základe žiadosti členov prílohu č. 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na včelársky rok 2022/2023. Žiadosť si môžete pozrieť po rozkliknutí tlačidla.

Výbor SZV v Spišskej Starej Vsi predložil 3.6.2023 na sekretariát SZV na základe žiadosti členov prílohu č. 2 žiadosti o poskytnutie pomoci na včelársky rok 2023/2024. Žiadosť si môžete pozrieť po rozkliknutí tlačidla.