Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Legislatíva

Nariadenie vlády 10/2022

o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Novú príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva pre od 1.1.2023 do 31.8.2023 si môžete stihnúť vo formáte PDF

Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá vo Worde uložené vo formáte ZIP

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroózy si môžete stiahnuť  TU

Zoznam všetkých schválených veterinárnych prípravkov pre včely si môžete stiahnuť TU

Všetko o mede

Vyhláška MPRV SR o mede

Vyhláška č. 41 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012

Smernica č. 1/2016

Slovenského zväzu včelárov o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva č. 214649 priemyselného vzoru Slovenský med Novelizované 20.5.2021

Zväzová norma Slovenský med

Norma kvality a akosti SZV š. 1/2006 Slovenský zväz včelárov vydal túto zväzovú normu pre všetkých členov SZV.

Smernice SZV

Dotácia rok 2021-2022

Usmernenie SZV č. 1/2021 k príručke pre žiadateľa na podporný rok 2021/2022

Rovnošaty

Smernica 1/2020 Slovenského zväzu včelárov o rovnošatovom predpise

Štatút svojpomocného fondu

Smernica č. 4/2019 o svojpomocnom fonde novelizovaná 25.3.2020

Kolektívne a čestné členstvo

Smernica č. 3/2017 novelizovaná 20. 7. 2017.

Zväzová syymbolika

Smernica č. 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní.

Členské príspevky

Smernica č. 5/2013 o členských príspevkoch

Zástavy

Smernica č. 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV

Vyznamenania

Smernica č. 2/2011 pre udeľovanie vyznamenaní v Slovenskom včelárskom zväze.