Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Informácia schválenie žiadosti

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 podľa NV 10/2023

  • PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 622 301,73 Eur
  • PPA schválila celkovo 17 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • PPA schválila aplikovaný výskum predložený Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky
  • ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu v zmysle Obežníka SZV č. 4/2023
Na základe rozhodnutia PPA č. 200630/2023 o schválení poskytnutia podpory v podpornom roku 2023/2024 za obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2023, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024 nakupovať a realizovať aktivity.

Recommended Posts