Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Nová stránka organizácie

Základná organizácia na základe ponuky VV SZV vytvorila novú webovú stránku základnej organizácie. Stránka je umiestnená na serveri „vcelari“ a je hradená z rozpočtu Slovenského zväzu včelárov. Dúfajme, že bude miestom na zlepšenie výmeny organizácie medzi členmi organizácie ako aj medzi orgánmi organizácie.

Recommended Posts