Your menu is empty or not selected! How to config a menu

XIV. VZ Gbeľany

V Gbeľanoch pri Žiline sa 1. 4. 2023 uskutočnilo XIV. Valné zhromaždenie SZV ktorého sa zúčastnil aj delegát za ZO SZV Spišská Stará Ves

V súlade s programom rokovania, okrem úvodného kultúrneho podujatia a úvodných schvaľovaní, prebehla aj voľba orgánov SZV pre budúce štvorročné obdobie:

Kandidáti na funkciu predsedu SZV:

 1. Ing. Rusnák (starý predseda)
 2. Ing. Fiľo.  (nový predseda)

Kandidáti na predsedu ÚKRK SZV:

 1. Ing. Ivan Maťuga (nový predseda)
 2. Ing. Anna Novosadová
 3. Ing. Jaroslav Zhorela (starý predseda)

Členovia Výkonného výboru SZV 

 • Ing. Ladislav Ševčík
 • Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
 • Mgr. Karol Kliment
 • Milan Janco
 • Ing. Dušan Holík
 • Miloš Belan
 • Gabriel Foťko
 • Miroslav Kozma

Členovia ÚKRK SZV

 • Ing. Pavol Stračár
 • Ing. Ján Engelman
 • Mgr. Juraj Bartišek
 • Ing. Milan Krivý
 • Ing. Stanislav Mlynarčík
 • PeadDr. Margaréta Hockicková
 • Vladimír Bašták
 • Bc. Ján Hajduk

Členovia Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie

 • doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD. DSc.,
 • Ing. Jozef Eliáš,
 • Mgr. Ján Holub

Na záver rokovania bolo prijaté uznesenie, ktoré aktualizovalo niektoré body stanov.,

Správa predsedu SZV Ing. Milana Rusnáka
Príhovor zástupkyne RVaPS

Recommended Posts