Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Žiadosti o dotácie

V súlade s obežníkom č. 8/2021 SZV je potrebné žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 je odovzdať do 29.5.2021 a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Vzhľadom na to, že žiadosti sa predkladajú spoločne za celú ZO prosím záujemcov o podporu pre budúce podporné obdobie aby svoje požiadavky nahlásili prostredníctvom emailu niektorému z členov výkonného výboru do 21.5.2021. bližšie informácie nájdete v časti obežníky alebo legislatíva.

Recommended Posts