Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Obežník č. 12

Vyšiel obežník č. 12/2021 k 16. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2021. Okrem toho obežník  upresňuje čerpanie pomoci (dotácie) v zmysle NV 337/2019z.z. na podporný rok 2021/2022. Celé znenie obežníka nájdete tu.