Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Valné zhromaždenie SZV Trenčín

Dňa 14.8.2021 sa uskutočnilo XIII. Valné zhromaždenie SZV v Trenčíne, ktorého sa zúčastnilo 98 delegátov. Z našej organizácii bol delegovaný predseda organizácie. Predmetom rokovania VZ bola úprava stanov SZV. Po dlhotrvajúcich procedurálnych rokovaniach na začiatku valného zhromaždenia sa podarilo nové stanovy schváliť v neskorých popoludňajších hodinách.