Your menu is empty or not selected! How to config a menu

VČS Stará Ľubovňa

V nedeľu 8.júla 2021 sa uskutočnila Včelárska nedeľa v areáli Skanzenu Stará Ľubovňa,  počas ktorej včelári ZO SZV Stará Ľubovňa na výročnej členskej schôdzi hodnotili uplynulý rok. Na pozvanie priateľov včelárov z Ľubovne sa tejto akcie zúčastnili predseda  a tajomník našej organizácie.

Recommended Posts